top of page

Szolgáltatások

 

MIT JELENT NÁLUNK AZ, HOGY
TÁRSASHÁZKEZELÉS?

 

közös képviselet ellátása
+
pénzügyek menedzselése és társasházkönyvelés
+
műszaki ügyelet biztosítása
+
műszaki feladatok menedzselése
+
közműadatok kezelése
+
pályázatok lebonyolítása

 


MIT TESZÜNK, 
HA A TÁRSASHÁZ VÁLSÁGBAN VAN?

 

Azonnal felülvizsgáljuk a ház szerződéseit.
+
Ha szükséges, részletfizetési megállapodást kötünk a szolgáltatókkal.
+
Rövid távú pénzügyi tervet készítünk a sürgős ügyekre.
+
Feszes gazdálkodással helyreállítjuk a működést

+
Közép-hosszú távú tervet készítünk a házak megfelelő anyagi helyzetének visszaállítására.

 

 

MI AZ, AMIT VÁLLALKOZÓK

BEVONÁSÁVAL OLDUNK MEG?

 

takarítás, lomtalanítás
+
gondnoki szolgáltatás
+
portaszolgálat
+
kertépítés, kertgondozás
+
hibaelhárítás, karbantartási feladatok
+
felújítási munkák

 

 

 

közös képviselet ellátása
Anchor 1
 • Képviseljük a társasházat bíróságok és más hatóságok előtt, valamint jogszabályi kivételeken kívüli harmadik személyekkel szemben. Indokolt esetben, a közgyűlés felhatalmazása alapján a jogi képviselet biztosítására külső partnereket vonunk be.
   

 • A társasház teljes iratanyagát a jogszabályoknak megfelelően átvesszük, kezeljük, megőrizzük, biztosítjuk a tulajdonosi betekintési lehetőségét, különös tekintettel az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott alapító okirat és szervezeti-működési szabályzat egy-egy példányára.
   

 • A társasház közgyűlését szükség szerinti, legalább évi egyszeri alkalommal összehívjuk.
   

 • Előkészítjük a közgyűlés határozatait, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek.
   

 • A közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő nyilvántartást (Közgyűlési Határozatok Könyve) vezetünk, és abba a vonatkozó jogszabályok szerint betekintést biztosítunk a tulajdonosoknak.
   

 • Megszervezzük a társasház üzemeltetését és fenntartását, ennek keretében új szolgáltatói szerződéseket kötünk, a meglévő szerződéseket felülvizsgáljuk, szükség esetén javasoljuk a társasháznak a módosításukat.

   

 

pénzügyek menedzselése és társasházkönyvelés
Anchor 2

 

 

 • A társasház bankszámláit, házipénztárát kezeljük, ellenőrizzük, a befizetési csekkeket a lakók rendelkezésére bocsátjuk.
   

 • Elkészítjük az adó és egyéb jogszabályban előírt bevallásokat, és intézkedünk a közterhek rendezéséről.
   

 • Ellenőrizzük a társasház beérkezett számláit, áttekinthető rend szerint tároljuk és a társasház pénzeszközeiből kiegyenlítjük.
   

 • Közöljük és beszedjük a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét.
   

 • Közöljük a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díja tekintetében az egyes szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályok alapján történő elszámolás és a megfizetés szabályait, valamint érvényesítjük a közösség ezzel kapcsolatos igényeit.
   

 • Tulajdonosonkénti nyilvántartást vezetünk a befizetésekről, kötelezettségekről, jóváírásokról.
   

 • Az adósokat felszólítjuk a tartozásuk rendezésére, ha ez nem történik meg, a tartozásokat behajtjuk a társasház szervezeti-működési szabályzatában és a jogszabályokban foglaltak alapján.
   

 • A tulajdonostársak kérésére írásbeli nyilatkozatot adunk a közösköltség-egyenlegről.
   

 • A rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint tájékoztatjuk a tulajdonostársakat.
   

 • Eleget teszünk a számviteli szabályok szerinti könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségnek.
   

 • Elkészítjük a számviteli szabályok szerinti évenkénti költségvetési javaslatot, amely tartalmazza:
   

  • a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költségnemenként,

  • a tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat, valamint

  • a közös költséghez való hozzájárulás összegét a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.
    

 • A számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal éves elszámolást készítünk.

   


   

műszaki ügyelet biztosítása
Anchor 3

 

 

 • Az azonnal elhárítandó műszaki problémák, káresemények bejelentésére folyamatosan működő telefonos ügyelet biztosítunk.
   

 • Felvesszük a kapcsolatot a hibát elhárító partnerünkkel, vagy szükség esetén új külső partnert keresünk a megoldásra.
   

 • Meggyőződünk róla, hogy a hibaelhárítás megtörtént.


   

műszaki feladatok menedzselése
Anchor 4

 

 

 • Minden szükséges intézkedés megteszünk az épület fenntartásának biztosításához. Ennek érdekében szükség szerint bejárást tartunk az épületekben.
   

 • Megszervezzük a közös tulajdonú épületrészekben felmerülő hibaelhárításokat, karbantartásokat, javításokat, felújításokat, megfelelő vállalkozókat bízunk meg, az elvégzett munkákat dokumentáljuk, ellenőrizzük (kivéve ha a munka volumene, vagy a jogszabályi előírások az ellenőrzéshez külső partner, pl. műszaki ellenőr bevonását teszik szükségessé), a számlákat szintén ellenőrizzük és igazoljuk.
   

 • Tájékoztatjuk a tulajdonosokat az épület műszaki állapotáról, javaslatokat teszünk az esetleges munkálatok elvégzésére. Gondoskodunk arról, hogy - előre egyeztetett időpontban - a társasház által foglalkoztatott vállalkozók munkavégzés céljából a területre bejussanak.


   

közműadatok kezelése
Anchor 5

 

 

 • A bediktált, számunkra eljuttatott adatok, vagy a rádiós távleolvasással leolvasott adatok alapján meghatározzuk az időszaki fizetési kötelezettségeket, azokban a házakban, ahol nem a szolgáltatónak közvetlenül fizetik a tulajdonosok valamelyik közmű díját.
   

 • A leolvasott adatokat eljuttatjuk a közműszolgáltatókhoz
   

 • Évente a társasházi közösség döntése szerinti gyakorisággal, de legalább egy alkalommal ellenőrizzük a mérőórákat minden lakásban.
   

 • közműdíjfelosztás kontrollálása


   

pályázatok lebonyolítása
Anchor 6

 

 

 • Figyelemmel kísérjük a kerületi, budapesti, országos és egyéb pályázati lehetőségeket.
   

 • Előkészítjük a közgyűlési döntéseket a pályázati indulásról.
   

 • Megfelelő információval látjuk el a tulajdonosokat, hogy dönteni tudjanak.
   

 • Pályázattól függően külső tanácsadók segítségével elkészítjük, benyújtjuk a pályázatot.
   

 • Több kivitelezői ajánlatot terjesztünk a tulajdonosok elé.
   

 • Folyamatosan ellenőrizzük a teljes kivitelezési folyamatot.


   

bottom of page