top of page

Gyakori kérdések

 

A társasházakkal kapcsolatban sok kérdés merül fel a tulajdonosokban, hiszen sok esetben döntéseket kell hozniuk olyan kérdésekben, amelyeknek az áttekintéséhez nincs elég információjuk. Ez azt is eredményezheti, hogy törvénytelen működéshez járulnak hozzá.

 

Amennyiben további kérdései vannak, keressen minket elérhetőségeink valamelyikén!

01

Hogyan lehet leváltani a közös képviselőt?

 

A közös képviselő váltás folyamatát a társasházi törvény szabályozza.

 

A váltást kezdeményezheti a lakóközössség. Ilyenkor minimum a tulajdonosok tulajdoni hányad szerinti 10% kérheti közgyűlés összehívását írásban, úgy, hogy a napirendi pontokat, az összehívás okát, és a közgyűlési határozatra tett javaslatot megjelölve írásban  kérte.

 

A közös képviselőnek az írásos kérelem átvételétől 30 napon belülre kell összehívnia ezt a közgyűlést, ha nem teszi, a számvizsgáló bizottságnak kell ezt követően 15 napon belüli időpontra. Ha ez sem történik meg, akkor az összehívást kérő lakóknak, vagy meghatalmazásukkal bármelyik tulajdonosnak van lehetősége összehívni a közgyűlést.

 

A közgyűlés, vagy ha nem határozatképes, akkor a megismételt közgyűlés egyszerű többséggel (a jelenlévők 50%-a+1 szavazat) dönthet a közös képviselő felmentéséről és új megválasztásáról.

 

Amennyiben a közös képviselő maga mond le, szintén közgyűlést kell összehívnia, ahol a tulajdonosok dönthetnek az új képviselőről

 

 

02

Azt mondják, hogy le sem lehet őket váltani, ez hogy lehetséges?

 

Bár sok közös képviselő próbálja azt a látszatot kelteni, hogy leválthatatlan, erről szó sincs. Hiába hivatkoznak aláírt banki hitelre, folyamatban lévő beruházásra, meglévő szerződésre, a társasházi tulajdonosok minden esetben dönthetnek a közös képviselőjük leváltásáról. Ehhez a közgyűlést kell az erre vonatkozó napirenddel összehívni, és ott dönteni.

 

Sok társasházban az tapasztalható, hogy a közös képviselő meghatalmazásokkal, lényegében a  közgyűlésen megjelenők ellenében hoz döntéseket. Általában ezt csak azért tudja megtenni, mert a közgyűlésre a tulajdonosok kis hányada megy el, hiszen a többség belefásult a szélmalomharcba. Sok esetben a közös képviselő igyekszik azt elterjeszteni a házban, hogy a többség vele ért egyet, miközben ez nem gaz.

 

 

03

Vissza lehet szerezni a pénzt a közös képviselőtől?

 

Természetesen a  közös képviselő is köteles a jogszabályoknak megfelelően, a szerződése szerint dolgozni, és csak az abban megengedett költségeket fizettetheti ki a társasházzal. Amennyiben ezen túllép, jogi eljárást indíthatnak a lakók. Jjelenleg a jegyzők látják el a törvényességi felügyeletet a közös képviselők felett, hozzájuk kell bejelentést tenni, és amennyiben szükséges, ők fordulnak a bírósághoz.

 

Amennyiben bizonyítható, hogy bűncselekmény történt, célszerű a rendőséghez fordulni, de ebben az esestben oda kell figyelni, hogy ez automatikusan csak a felelősségrevonást jelenti, a kártérítési igényt külön jelezni kell. Amennyiben a tárasház nem kíván büntetőeljárást kezdeményezni, a károkat polgári peres eljárással is visszakövetelheti.

 

 

04

Mit lehet tenni utólag 

 

A legtöbb turpisság utólag derül ki. Ilyenkor minden tulajdonos nyugodtan forduljon a törvényességi felügyeletet ellátó jegyzőhöz, vagy 60 napon belül a bírósághoz,

amennyiben a közgyűlés határozata jogszabályba, az alapító okiratba vagy a szervezeti-működési szabályzatba ütközik, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár.

 

 

05

Mennyi idő alatt évülnek el ezek az ügyek?

 

Azok a visszaélések, amik a társasházakat jellemzően érinthetik, mint a csalás, hűtlen kezelés, sikkasztás öt év alatt évülnek el.

 

 

06

A közös képviselő hivatkozhat arra, hogy a beszámolót elfogadtuk?

 

Ez csak akkor lehet érv, ha a beszámoló valós, korábbi közgyűlésen elfogadott költségvetéssel összhangban lévő adatokat tartalmaz, amik nem félrevezetőek, bizonylatokkal alátámaszthatók,és arról minden tulajdonos időben meggyőződhetett.

 

 

07

Nagyon magas a közös költség. Miért?

 

Ennek több oka is lehet. Része lehet a havi fizetendő összegnek vízfogyasztási átalány, ha nincs vízóra, esetleg fűtésátalány. Költséget jelenthet egy kert, lift, korábbi felújítás, vagy tartalékképzés, stb.

 

Akkor van gond, ha a magas közös költség mellett nem nő a ház tartaléka, és nem szépül a környezet. Ilyen esetben év közben is lehet ellenőrizni a ház gazdálkodását, magyarázatot kérni a közös képviselőtől, és amennyiben az nem megnyugtató, el lehet indítani a leváltási folyamatot.

 

 

08

Az összes közös képviselő lekezelő és egyiket semi érdeklik a lakók problémái?

 

Nem az összes, ez egészen biztos. Valóban sokan még ma is “hatósági” mentalitással végzik a közös képviselői tevékenységet. Ez eredményezheti, hogy a hozzájuk forduló lakókban a problémát, és a gondot látják csak. A jó közös képviselő viszont egy szolgáltató, aki akkor elégedett, ha meg tudja oldani a lakók gondjait.

 

 

09

Az összes közös képviselő lekezelő és egyiket semi érdeklik a lakók problémái?

 

O-24 órás telefonos ügyfélszolgálatunk van, ahol be tudják jelenteni a problémákat. Innen mi veszzük át az ügy intézését, felvesszük a kapcsolatot a szakemberekkel, biztosítóval; azzal, akivel szükséges.

 

 

bottom of page