top of page

Hogyan dolgozunk / megújuló társasházak

 

MEGÚJULÓ TÁRSASHÁZAK

Legyen elviselhető teher a korszerűsítés!

Felújítás, Jövőkép

 

Egy öreg háznál általában a korszerűsítés a cél, egy újabbnál pedig az állagromlás megelőzése.  A tulajdonosokkal közösen döntünk a társasház céljairól, és az odavezető útról.

 

Felújítási program

A legtöbb házban nem elég megjavítani, ami elromlott, reálisan fel kell mérni, hogy milyen beruházásokra lesz feltétlenül szükség.

A társasház kiadásainak csökkentéséből megtakarított pénz sokszor a jelenlegi közös költség mellett is lehetőséget ad a tartalékképzésre, és pár éven belül elég lehet a lépcsőház felújítására is, ami minden lakás értékét növeli, és minden lakó jobban érezheti magát. A szellőző- rendszerek és a ledes lépcsőházvilágítás fejlesztése gyakran önerőből megvalósítható, és a megtakarított energia árából gyorsan megtérülhet, így a környezetet és a közösség pénzét is megóvjuk. A növekvő megtakarítással kerülhetik el önök azt is, hogy bármilyen azonnali beavatkozást igénylő munkánál a közös költségen felül célbefizetést is kelljen fizetniük.

  • A Közös Kép társasházkezelő általános műszaki állapotfelmérést végez.

  • A tulajdonosok igényei alapján, és velük együttműködve javaslatokat teszünk a jelentősebb munkákkal, fejlesztésekkel kapcsolatban. Szükség szerint beruházási programot dolgozunk ki, amit mindenki részletesen megismerhet, mielőtt arról a közgyűlésen, vagy írásbeli szavazáson döntene.

  • A társasház számára elérhető pályázati lehetőségeket felkutatjuk, és az azokon való részvételt irányítjuk.

Közös döntés, hogy ne vállalja túl magát a ház

Egy öreg háznál általában a korszerűsítés a cél, egy újabbnál pedig az állagromlás megelőzése.  A tulajdonosokkal közösen döntünk a társasház céljairól, és az odavezető útról. Ha a ház eldöntötte, mit akar megvalósítani, minden forrást, pályázatot meg kell találnunk. Így érhető el, hogy az elkezdett beruházások biztonságosan be legyenek fejezve.

Általában a társasházak kora határozza meg, hogy elég-e megjavítani ami éppen elromlott, vagy komoly felújításra van szükség.

A közös képviseletnek a társasházi tulajdonosokkal együttműködésben kell kidolgoznia azokat a lépéseket, amelyek ahhoz kellenek, hogy a ház minél jobb állapotba kerüljön, minél jobb állapotban maradjon. Ehhez alapvető, hogy a szükséges karbantartási feladatok megvalósuljanak. És ugyanígy fontos az is, hogy számoljunk azzal, hogy bizonyos munkák csak évtizedek múlva, de egyszer biztosan szükségessé válnak.

A megtakarítások mértékét úgy kell meghatározni, hogy erre a jövőben jusson forrás, ne halmozzunk föl belső adósságot. 

Anchor 1

Finanszírozás, Pályázatok

 

Ha a ház eldöntötte, mit akar megvalósítani, minden forrást, pályázatot meg kell találnunk. Így érhető el, hogy az elkezdett beruházások biztonságosan be legyenek fejezve.

 

Folyamatos pályázatfigyelés

Az anyagi helyzet, és a pályázati lehetőségek együtt határozzák meg, hogy milyen fejlesztés valósítható meg.

A Közös Kép társasházkezelő folyamatosan keresi, és figyeli a társasházak részére kiírt EU-s, országos, önkormányzati, vagy akár bankok, közműszolgáltatók, egyesületek által kiírt pályázatokat.

Ezeket a meglévő több éves finanszírozási, társasházkezelői tapasztalataink segítségével már sikeres pályázatok mintájára tudjuk elkészíteni.

Finanszírozási lehetőségek

Nagyobb beruházások esetében sokszor a pályázati önrészhez is bankhitel szükséges. A törvényi feltételeknek megfelelő társasházak számára elérhetőek olyan konstrukciók, ahol 4%-nál is alacsonyabb az éves kamat. Az energia-megtakarítást eredményező fejlesztésekkel a hitel kamatánál van, hogy többet meg lehet spórolni, az általános műszaki állapotot és az épület esztétikumát érintő beruházások pedig az értéknövekedéssel és a mindennapi életminőség javulásával térülnek meg.

Nem terheljük túl a lakóközösségeket

A szükséges fejlesztés, a társasház és a tulajdonosok egyéni gazdasági helyzete, és a pályázati lehetőségek együtt határozzák meg, hogy milyen beruházásba kezdhet egy társasház. A tulajdonosoknak pontos képe kell hogy legyen arról, hogy milyen fejlesztést, mikor, milyen pénzből tud a ház megvalósítani.

Nem fordulhat elő, hogy félbe kell hagyni egy munkát, vagy a beruházás befejezése csődközeli helyzetet eredményez. Ezért úgy állítjuk össze a finanszírozási konstrukciót, hogy minden lakó pontosan tudja, mikor mennyi költséget jelent neki, és mikor mennyit tud spórolni a felújítással.

Pályázat-lebonyolítás

Sok pályázathoz komplett terveket várnak el, miközben a beadásra csak néhány hét áll rendelkezésre. Ebből következik, hogy a pályázatok kiírása előtt már a társasház közgyűlési döntésére, és jelentős előkészítő munkára van szükség.

A pályázatoknál, beruházásoknál a rendelkezésre álló forrásokat a leghatékonyabban használjuk fel. Előkészítjük a közgyűlési döntéseket a pályázati indulásról, több kivitelezői ajánlatot terjesztünk a tulajdonosok elé, és megfelelő információval látjuk el a tulajdonosokat, hogy dönteni tudjanak.

 A teljes kivitelezési folyamatot, a felújítások, beruházások megvalósulását folyamatosan nyomon követjük, így a lakóknak is naprakész információkkal tudunk szolgálni. A Közös Kép társasházkezelő olyan partnerekkel, tervező, kivitelező cégekkel dolgozik, akik komoly tapasztalatokat szereztek társasházi beruházások során.

Anchor 2

Elérhető Közös Képviselő

 

Igazi közösséget szeretnénk szervezni a lakókból. Együtt dolgozunk azért, hogy a házból kihozzuk a maximumot, és kedves légkörben megoldjuk a felmerülő problémákat.

 

Elérhető közös képviselő

Nem vállalunk annyi feladatot, hogy ne lehessen elérni bennünket. Telefonon, e-mailben, vagy a társasházban tartott fogadóóránkon, illetve a lakók előtt nyitva álló ügyfélszolgálati irodánkban is megtalálhatnak minket..

Rendszeres lakói kommunikáció

A társasházkezelő munka jelentős része kommunikáció. A mi munkánk része, hogy kapcsolatot tartsunk a lakókkal, szolgáltatókkal, vállalkozókkal. Hogy elérhetőek legyünk, amikor szükség van ránk, és hogy megfelelően tájékoztassuk a társasházat érintő kérdésekről a tulajdonosokat.

Egy ház akkor működik jól, ha a döntést hozó tulajdonosok tudják, hogy miről döntenek. Ehhez átlátható, világos, rendszeres kommunikáció kell. A legfontosabb kérdésekről a közösséget hírlevélben tájékoztatjuk

  • Olyan légkört teremtünk, ahol a közös képviselőhöz szívesen fordulnak a tulajdonosok bármilyen kérdéssel-kéréssel, mert azt tapasztalják, hogy általában gyorsan, közösen megtaláljuk a megoldást.

  • Hatékony közgyűlést tartunk, amihez a meghívóhoz tartozó érdemi tájékoztatás az alap. Így a tulajdonosok felkészülten érkezhetnek, és gyorsan tudnak dönteni. És nem a személyes problémáikkal foglalkoznak a közgyűlésen.

  • Igazi közösség a lakókból: akár közös munkával, festéssel, és virágültetéssel, vagy a házban tartott kulturális eseménnyel is össze lehet kovácsolni a közösséget. Az a tapasztalatunk, hogy a lakóközösségek be tudják fejezni a régi vitákat.

Anchor 3
bottom of page